Timo Kekäläinen Maapallo kulkee radallaan, ihmiskunta omia polkujaan.

Vaalikoneet luovat illuusion itsenäisistä päättäjistä / Liike Nyt

 • Liike Nyt:in keskeinen tavoite on muuttaa tapaa, jolla päätöksiä tehdään ja valmistellaan.
  Liike Nyt:in keskeinen tavoite on muuttaa tapaa, jolla päätöksiä tehdään ja valmistellaan.

"...mutta vaalikoneet helposti antavat illuusion riippumattomista päättäjistä. Liike Nyt on siitä ehkä erityisen hämäävä, että ehdokkaat ovat sitoutuneet noudattamaan joukkoistettuja päätöksiä, jolloin on aika sama mitä mielipiteitä edustajilla itsellään on."

Liike Nyt:in ehdokkaana haluan tätä asiaa hieman selventää, sillä liikkeen kansanedustajan mielipiteellä on kyllä huomattavaa merkitystä.

Liike Nyt pyrkii uudistamaan tapaa, jolla päätöksiä tehdään ja valmistellaan ja ohessa on lueteltu keskeisimmät seikat, jotka vaikuttavat Liike Nyt:in kansanedustajan eduskuntatyöhön:

1. Äänestykset vuorovaikutuskanavan kautta

 • Liikkeen vuorovaikutuskanavaan on tarkoitus tuoda äänestettäväksi kuukausittain 1-2 keskeistä eduskunnan päätettäväksi tulevaa asiaa. Näiden äänestysten tulos ohjaa Liike Nyt:in kansanedustajan äänestyskäyttäytymistä.
 • On huomattava, että eduskunnassa tehdään vaalikauden aikana satoja äänestyksiä ja kaikkia niitä ei ole oikein mahdollista eikä järkevääkään tuoda vuorovaikutuskanavaan päätettäväksi. Eli kansanedustajan omilla näkemyksillä on toki merkitystä jo ihan äänestysmielessäkin

2. Kansanedustajan valiokuntatyö

 • Toinen asia missä edustajan näkemyksillä on paljonkin merkitystä, on asioiden valmistelu kansanedustajan normaalin valiokuntatyöskentelyn kautta.

3. Ei puoluekuria - lähemmäs alkuperäistä edustuksellisen demokratian ajatusta

 • Liike Nyt on periaatteissaan päättänyt että ns. puoluekuria ei ole.
 • Tällä päätöksellä päästäänkin lähemmäksi alkuperäisen edustuksellisen demokratian ajatusta, joka korostaa yksittäisen kansanedustajan merkitystä.

4. Asioiden valmistelu - vuorovaikutuskanavan hyödyt

 • Uutta tapaa vaikuttaa asioihin pyritään tarjoamaan vuorovaikutuskanavan kautta, jossa käsiteltävästä asiasta kiinnostuneet ja tietävät henkilöt voivat tuoda esille näkemyksiään siitä, mitä tulee huomioida lakiesityksiä valmisteltaessa.
 • Tämä vuorovaikutuskanavan palaute, keskustelu ja johtopäätökset tuovat oletettavasti esiin seikkoja, joita normaalissa poliitikko-puoluejohto-virkamiesvalmistelussa ei välttämättä oteta huomioon.
 • Kanava tarjoaakin Liike Nyt:in kansanedustajalle arvokasta tietoa ja näkökulmia valiokuntatyöskentelyä varten sekä kansalaisille keinon vaikuttaa suoraan ja avoimesti asioiden valmisteluun.

Liike Nyt ottaa ensimmäisiä tämän suuntaisia askeleita politiikan päätöksenteon uudistamiseksi maassamme. Tätä kannattaa mielestäni ainakin kokeilla.

Tausta tälle kirjoitukselle

Tarve tälle kirjoitukselle nousi esiin Marko Grönroosin asiallisesta kommentista Tere Sammallahden vaalikoneen epäselvyyksiä taustoittavassa blokikirjoituksessa. Kirjoituksen alun lainaus on tästä kommentista peräisin.

Halusin korjata mahdollisesti yleisemminkin esiintyvää virheellistä mielikuvaa siitä, että kaikki Liike Nyt:in kansanedustajan äänestyspäätökset tehdään joukkoistamisen kautta.

Markon kommentissa oli osuus vaalikoneisiin liittyen, jonka myös mielelläni lainaan:

"Pitää nimittäin aina muistaa, että vaalikyselyissä vastataan oman mielen mukaan, mutta eduskunnassa päätetään pääsääntöisesti puolueen tai eduskuntaryhmän mukaan. Lisäksi kansanedustajat äänestävät ryhmäkuria noudatettaessa sen mukaan mitä hallitusneuvotteluissa on sovittu, mitä ei edes voi tietää ennen vaaleja ja hallituksen muodostamista. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta vaalikoneet helposti antavat illuusion riippumattomista päättäjistä."

Yhteenveto

Poiketen puolueiden tavasta toimia, Liike Nyt:in kansanedustajalla on mitä parhaimmat mahdollisuudet toimia riippumattomasti, lukuunottamatta niitä lainsäädäntöasioiden äänestyksiä, joista on päätetty vuorovaikutuskanavan äänestyksissä.

Asioiden valmistelu- ja käsittely vuorovaikutuskanavassa tarjoaa lisäksi arvokasta tietoa kansanedustajan työhön ja tähän vaikuttamiseen voi kukin halutessaan osallistua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän TimoKeklinen kuva
Timo Kekäläinen

Vaalikoneisiin liittyen:

Vaalikoneiden kysymykset on luonnollisestikin tarkoituksella tehty sellaisiksi, joilla pyritään saamaan hajontaa vastauksiin.

Osa kysymyksistä on ihan hyviä, mutta joukossa on myös kysymyksiä ja väitteitä, jotka ovat monitulkintaisia, ehkä osin ristiriitaisia tai painotuksiltaan jopa johdattelevia.

Tämän vuoksi olen vastannut erilaisissa vaalikoneissa jokaiseen kysymykseen myös sanallisesti, pyrkien hieman valottamaan sitä, miten asioista ajattelen tai miksi olen päätynyt juuri vaalikoneen sanamuodoin esitetyssä väitteessä kyseiseen vastausvaihtoehtoon.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Löysin Liike Nyt -liikkeen sivulta seuraavaa:

"Mihin uskomme? Valitsimme kuusi perusperiaatetta, jotka kaikki allekirjoitamme. Niiden varaan syntyy luottamus ja tilaa erilaisille näkemyksille. Erilaiset poliittiset mielipiteet eivät ole uhka. Niistä syntyy uusia oivalluksia.

Kuusi yhteistä periaatetta ovat nämä:

1. Jokaisesta on pidettävä huolta
2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut
3. Ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla
4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa
5. Yksilön arvostaminen
6. Eurooppa-myönteisyys"

Tarkoittaako tuo sitä, että Liike Nyt pysyy noissa raameissa eduskuntatyössään ja että ne erilaiset näkemyksetkin ovat erilaisia vain noiden raamien sisällä?

Käyttäjän TimoKeklinen kuva
Timo Kekäläinen

Nuo luetellut periaatteet eivät luonnollisestikaan rajaa toimintakenttää, vaan luonnehtivat perusajatuksia joihin kaikki Liike Nyt:in toimintaan osallistuvat ovat sitoutuneet.

Kaikkiin eduskunnassa päätettäviin ja valmisteltaviin asioihin kansanedustajien tulee olla valmis perehtymään ja ottamaan kantaa.

Lisäämällä vuorovaikutteisuutta, myös tavallisten äänestäjien on mahdollisuuus tuoda näkemyksensä ja asiantuntemuksensa suoraan ja avoimesti Liike Nyt:in kansanedustajien tietoon ja asioiden valmisteluun.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Kiitos hyvästä vastauksesta, mikä samalla valottaa Liike Nyt:in toiminta-ajatusta meille maallikoille hyvin. Käsitykseni Liike Nytin toiminta-ajatuksesta epäilemättä saattoi olla hieman pinnallinen, mutta niin se taitaa olla monille.

Olin saanut käsitykseni sitoutumisesta, minkä ymmärtäisin olevan jonkin sortin kuria, Harkimon lausumasta: "Liike Nytin kansanedustajat sitoutuvat Harkimon mukaan verkkoparlamentin linjauksiin." (IS 7.1.2019)

En toki tiedä oliko Harkimoa siteerattu aivan tarkasti, mutta kaipaisin siis selvennystä, mitä tuo sitoutuminen tarkoittaa ja miten se eroaa (puolue-)kurista.

Käyttäjän TimoKeklinen kuva
Timo Kekäläinen

Kiitos Marko,

"Verkkoparlamentin linjaukset" tarkoittavat juurikin niitä asioita, jotka asetetaan äänestettäväksi Liike Nytin vaikuttajajäsenille netin kautta.

Näitä linjauksia, jotka ohjaavat (puoluekurin sijasta) kansanedustajan toimintaa ovat edellä mainitut kuukaudessa 1-2 eduskunnassa äänestettäväksi tulevien lakiesitysten äänestykset ja myös äänestykset, joita on viime aikoina tehty kun on linjattu Liike Nyt:in tiekarttaa eduskuntatyölle.

Tiekarttaan sisällytetyt linjaukset ovat nähtävissä oheisen linkin kautta ( https://liikenyt.fi/2019/03/nettiparlamentti-paatt... ). Nämä äänestykset ovat koskeneet eri aihealueita ja kussakin aihealueen äänestyksessä on ollut valittavana useita eri asioita joista kaksi per aihealue on äänestetty mukaan liikkeen tiekarttaan.

Vaikuttajajäseneksi voivat liittyä kaikki, joille aiemmissakin kommentissa mainitut Liike Nyt:in 6 perusperiaatetta sopivat.

Se, että Liike Nyt:illä ei ole puoluekuria tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että liikkeellä ei ole olemassa johtoa, joka ohjaisi kansanedustajan toimintaa asioiden valmistelussa tai päätöksenteossa.

Ja on syytä muistaa, että Liike Nyt ei siis ole puolue, millä on vaikutuksia esimerkiksi rahoitukseen (ei puoluetukea) ja vaikkapa siihen kuinka kukin eduskuntavaaliehdokas on päästäkseen osallistumaan vaaleihin joutunut perustamaan oman valitsijayhdistyksensä (vähintään 100 kannattajaa) voidakseen tämän jälkeen perustaa yhdessä muiden Liike Nyt:in ehdokkaiden kanssa vaaliliiton ( https://liikenyt.fi/2019/03/liikkeen-ehdokkaat-ker... ).

Käyttäjän Reino kuva
Reino Toivanen

Liike Nyt`n toimintaperiaate on outo ja pelkään hieman sen toteuttamiskelpoisuutta käytännössä.

Perusraameissanne on kaksi minulle hieman outoa pykälää:

"ilmastonmuutos on totta"
Tottakai se on totta. Ilmasto on muuttunut läpi maailman historian. Mutta se ei ole ollut ihmisestä johtuvaa, eikä mielesäni ole sitä nytkään. Esim . Pariisin ilmastosopimus mahdollisti "ane-" eli päästökaupan eli "puhtaan ilman ostamisen". Onko oikein?

Mitä tarkoittaa Eurooppa-myönteisyys? Liitovaltiota vai vapaa-kauppa-aluetta?

Käyttäjän TimoKeklinen kuva
Timo Kekäläinen

Luetellut kuusi Liike Nyt:in periaatetta ovat perustajajäsenet valinneet seuraavalla ajatuksella:

"Valitsimme kuusi perusperiaatetta, jotka kaikki allekirjoitamme. Niiden varaan syntyy luottamus ja tilaa erilaisille näkemyksille. Erilaiset poliittiset mielipiteet eivät ole uhka. Niistä syntyy uusia oivalluksia."

Perusperiaatteita ei ole tarkoitettukaan linjaamaan Liike Nyt:in tavoitteita tarkasti vaan ne lähinnä kuvaavat laveasti sitä ajatusmaailmaa millä Liike Nyt:in toimintaan osallistuvien odotetaan suhtautuvan eri asioihin.

Esimerkiksi "Ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla" on näkemys, joka ei sulje pois kriittistä suhtautumista päästökauppaan ja sen vaikutusmekanismiin, mutta antaa olettaa että Liike Nyt:in toimintaan osallistuva näkee tärkeänä että pyritään maapallon kannalta kestävään kehtykseen.

"Eurooppa-myönteisyys" kuvastaa myös lähinnä sitä että henkilön suhtautuminen Eurooppaan ja siihen mikä liittyy eurooppalaisuuteen on lähtökohtaisesti positiivinen, kokee Suomen olevan eurooppalainen valtio ja näkee eurooppalaisen sivistyksen ja sen mukanaan tuoman kulttuurin pääosin positiivisena. Tämäkään näkemys ei linjaa suhtautumista esimerkiksi Euroopan Unionin politiikkaan tai tavoiteltavaan kehityssuuntan. Perusteltu kriittisyys auttaa viemään tässäkin asioita parhaaseen suuntaan.

Itse näen erittäin hyvänä asiana että Liike Nyt avaa vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon ja näen tärkeänä että asioiden valmistelu on realistista ja perusteiltaan asiapohjaista. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan.

Liike Nyt:in motto vaaleissa onkin - Ole se muutos, jonka haluat nähdä.

Toimituksen poiminnat